Onderzoek Zicht op Studiemotivatie.

Resultaten van het onderzoek

 

In 2018 en 2019 is er online-vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar studiemotivatie bij studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten. (zie ook de pagina: Vragenlijstonderzoek studiemotivatie bij studenten)

Wij ontvingen deze zomer een nieuwsbrief met een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Graag delen we deze op deze plaats: 

 

  • Onderzoek Zicht op Studiemotivatie

In 2018 en 2019 is een onderzoek naar studiemotivatie uitgevoerd onder studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten.
Wij danken alle deelnemers, personen en instellingen die betrokken waren bij de werving van respondenten voor hun bijdrage aan dit onderzoek. Er is een artikel geschreven over het onderzoek. Dit zal worden aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift. Wij zullen geïnteresseerden informeren als het artikel is gepubliceerd.

 

  • Beknopte weergave van de resultaten van het onderzoek

Kenmerken van studenten die risico kunnen lopen op onderpresteren zijn zelden onderzocht. In het huidige onderzoek zijn factoren gerelateerd aan (onder)presteren bij studenten onderzocht in een groep met zeer hoge cognitieve capaciteiten (zelfgerapporteerd IQ boven 130; n = 65) en een gemengde groep (zelfgerapporteerd IQ gelijk aan of lager dan 130, of onbekend; n = 504), met een online-vragenlijst waarmee studiegerelateerde attitudes en overtuigingen, zelfevaluaties van zelfgereguleerd studeergedrag en de tijd en moeite die het studeren kost zijn gemeten. Met clusteranalyse werden vier typen studenten gebaseerd op de factoren onderscheiden. Typen met minder positieve attitudes en overtuigingen hadden lagere cijfers en meer studievertraging, in vergelijking met typen met positieve attitudes en overtuigingen. Het type met de minst positieve kenmerken kwam vaker voor in de groep met zeer hoge cognitieve capaciteiten. Deze resultaten geven aan dat het zinvol lijkt om deze typen studenten te onderscheiden om studenten die problemen met hun studie kunnen hebben, te herkennen.

 

  • Informatie

Drs. Sacha Geerlings, postacademisch ECHA student-onderzoeker
E-mail: S.Geerlings@pwo.ru.nl
Telefoon: 06-27057464
Supervisie: dr. Marjolijn van Weerdenburg
dr. Lianne Hoogeveen
Behavioural Science Institute / ECHA-opleiding RSCW

 

Meer informatie

Boekrecensie

De kus van Dabrowski

"De kus van Dabrowski"

C. van Kamp- Schöller

Een verhalende kennismaking met de ontdekking van de “Theorie van de Positieve Desintegratie” van Dabrowski. 

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"Deze mensen zijn uitgekozen als waarschijnlijk (hoog)begaafd volgens de normaal geaccepteerde criteria, omdat ze hoge intelligentie, multipotentialiteit, hooggevoeligheid, en emotionele intensiteit vertonen..."