Psalm voor hoogbegaafden

De hoogbegaafde zal, normaal gesproken, een verlangen hebben naar het krijgen van inzicht over allerlei onderwerpen, bovenal voor dat wat hem of haar interesseert. Kennis over zaken is wat hem of haar bezig houd. Hij of zij zal die kennis wel moeten verbinden aan wijsheid, wijsheid ook over hoe je met het HB zijn om moet gaan in relatie tot kennis. Een zoektocht naar kennis, wijsheid en inzicht in de bijbel kan de hele bijbel beslaan, maar de wijsheidsliteratuur (Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied) is het beste uitgangspunt hiervoor, omdat de meeste van deze boeken in de bijbel zich specifiek richten op dit soort zaken.

 

De ervaring leert dat vooral Spreuken en ook Prediker tot de favoriete boeken onder hoogbegaafden behoren. Van de wijsheidsliteratuur leent het boek Job zich er echter niet zo voor, omdat Job en zijn ‘vrienden’ vooral aan elkaars oprechtheid, intelligentie en wijsheid twijfelen. Psalmen heeft een enkele tekst die verwantschap heeft met het onderwerp hoogbegaafdheid. Spreuken is het boek dat bij uitstek gaat over wijsheid, kennis en inzicht, en leent zich het best voor een zoektocht naar aansprekende teksten over hoogbegaafdheid in de bijbel. Prediker, die ook met kennis en wijsheid bezig is, relativeert vooral de waarde van kennis, en wijst op het ontbreken van wijsheid als oorzaak van veel ellende in ons leven en in deze wereld. Hooglied is een geweldig lied over de liefde maar houd zich totaal niet bezig met kennis op zich.

 

Hoewel ik van mening ben dat het boek Psalmen niet zoveel te zeggen heeft over kennis, wijsheid en inzicht las ik op een dag samen met mijn vrouw Psalm 101 en de reactie van haar en mij was dat dit toch wel een heel bijzondere Psalm is. Het raakt aan een aantal eigenschappen die doorgaans gevonden worden bij hoogbegaafden. Natuurlijk niet alleen hoogbegaafden, anderen hebben ze ook wel. Maar ze zijn wel karakteristiek voor hen, zoals (diep) nadenken over bepaalde zaken, waarheid, oprechtheid, trouw, recht en onrecht. Het is enigszins gechargeerd, maar we zijn deze psalm, ‘de psalm voor hoogbegaafden’ gaan noemen.

 

1  Van David, een psalm.
Ik wil zingen over trouw en recht
in een lied voor u, o HEER,
2  nadenken over de volmaakte weg –
wanneer zult u bij mij komen?

 

Ik handel met een zuiver hart,
ook in mijn paleis,
3  niets staat mij voor ogen
wat boosaardig is.

 

Gedraai, ik haat het,
ik laat mij er niet mee in,
4  sluwheid houd ik ver van mij,
het kwaad wil ik niet kennen.

 

5  Wie heimelijk een vriend belastert,
leg ik het zwijgen op,
een trotse blik, een aanmatigend hart
verdraag ik niet.

 

6  Mijn oog zoekt de getrouwen in het land,
met hen wil ik mijn woning delen.
Wie de volmaakte weg bewandelt,
mag mij dienen.

 

7  In mijn paleis is geen plaats
voor wie liegt en bedriegt,
wie onwaarheid spreekt
komt mij niet onder ogen.

 

8  De schuldigen in het land
breng ik elke morgen tot zwijgen,
uit de stad van de HEER verdrijf ik
allen die onrecht begaan.

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."