Hoogbegaafdheid in de bijbel 2

 

Als hoogbegaafde kan je worstelen met wie je bent en hoe anderen je zien. Dat is niet altijd eenvoudig Hoe relateer je dat naar je geloof en wat kun je leren uit de bijbel hierover? In een blog op ´preaching point´, een Amerikaanse website, staan een aantal punten die algemene observaties over hoge intelligentie genoemd worden.

 

Algemene observaties

 

  • God gebruikt mensen met hoge intelligentie net zo vaak als ieder ander mens, hoewel hij niet de intelligentie van welk mens dan ook nodig heeft. Aan de andere kant, het bezit van dit potentieel kan een deel zijn van een voorziening door de schepping voor een speciale opdracht in dit leven, zoals dit voor Mozes en Daniel op ging. De HBer vol van de Geest van God kan dan gekenmerkt worden door een diep en ruim inzicht, kennis en integriteit, en trouw en nederigheid.

 

  • Menselijke intelligentie kan aan de andere kant zondig zelfvertrouwen veroorzaken, zoals Farao’s raadsheren in Jesaja 19:11-15. Ware wijsheid is niet slechts intelligentie, maar begrijpen wat het betekent om in Gods universum te leven volgens Gods regels. Dus een persoon die HB is kan een dwaas zijn volgens Gods definitie van wijsheid en dwaasheid.

 

  • Hoogbegaafden kunnen grote beproevingen en lijden ondergaan, en deze kunnen soms zelf gecreëerd zijn. Niettemin, God is groter dan welke omstandigheden dan ook en weeft ze in het plan voor hun leven. Ten slotte kunnen de begaafden met Jozef zeggen dat de problemen door de kwaadaardigheid van anderen hen er toe leiden om op het ware pad van Gods uiteindelijke wil (Genesis 50:20) te komen als onderdeel van zijn plan.

 

  • Geen gelovige, inclusief de HBer, kan zelf enige vorm van blijvende geestelijke resultaten bewerken eenvoudigweg vanwege zijn of haar begaafdheid en natuurlijke talenten. Het is de verbondenheid met Jezus die er toe doet: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen (Johannes 15:5)

 

  • Begaafdheid is geen geestelijke gave zoals in Romeinen 12 of 1 Korintiërs 12-14; het is veel meer een gave vanwege de schepping. De geestelijke reactie van de begaafde op wie je bent moet die van David zijn: Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. (Ps.139:14). En dit, zoals elke andere natuurlijke zegen, is als de gave van redding, daarin dat het niet uit jezelf is, het is een gave van God…. Dus degene die zegt te geloven en de begaafde persoon onwaardig behandeld vanwege zijn of haar hoogbegaafdheid staat daarmee met God op verkeerde voet omdat God de begaafde persoon zo gemaakt heeft.

Boekrecensie

"HoogbeGAAFd leven. Van 0 - 100"

Marianne van Gelder.

Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.'