oproep Twice Exceptional kinderen

Hallo allemaal,


Ik ben Marloes Koldemeule en ik studeer aan de Radboud Universiteit. Ik ben 3e jaars student Pedagogische Wetenschappen in Nijmegen en momenteel volg ik de cursus Gifted Education. Voor dit vak doe ik een project met vier andere (internationale) studenten, waarvoor we samen  een boek maken met verhalen van Twice Exceptional kinderen. Het boek is erop gericht om bewustzijn te creëren over kinderen die zowel hoogbegaafd zijn, als een andere diagnose hebben. Het doel van het boek is om deze kinderen in een positief daglicht te zetten door verhalen te vertellen over wat hun talenten/hobby's zijn en hun tweede diagnose (de disability) daarmee te overschaduwen. Daarom zouden wij graag verhalen willen horen van ouders met een kind dat hoogbegaafd is en daarnaast een stoornis zoals dyslexie, ADHD of autisme heeft. Kent u of bent u (de ouder van) een Twice-Exceptional kind (dubbele diagnose), dan zijn wij op zoek naar het verhaal van uw kind! We zouden graag uw verhaal willen horen over wat de hobby's en talenten zijn van uw kind. Bent u geïnteresseerd, stuur ons een mail naar m.koldemeule@student.ru.nl.

Ook voor meer informatie over dit project, kunt u dit e-mailadres gebruiken voor het stellen van uw vragen!


Alvast bedankt!

Meer informatie

Boekrecensie

"HoogbeGAAFd leven. Van 0 - 100"

Marianne van Gelder.

Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'