Helpt uw kind ons om de intelligentietoets af te maken?

 

Beste ouders,

 

Soms is het lastig om te ontdekken waarom een kind niet goed mee kan komen in de klas. Of waarom een kind niet gemotiveerd lijkt. Om dit te onderzoeken, kan een intelligentietoets gebruikt worden. Zo kom je er achter waar een kind goed of minder goed in is. Wij vinden dit belangrijk, omdat alle kinderen zo de juiste begeleiding kunnen krijgen.
De vorige intelligentietoets is alleen verouderd. De kinderen van nu kunnen niet meer vergeleken worden met kinderen van 10 jaar geleden. Daarom maken wij een nieuwe intelligentietoets. In deze uitnodiging willen wij u vragen of uw kind mee kan helpen om deze nieuwe intelligentietoets af te maken. Het gaat om de WPPSI-IV-NL. Dit staat voor de Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, vierde editie, Nederlandstalige bewerking. De WPPSI-IV-NL test bestaat uit totaal 15 subtests en wordt afgenomen bij kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 6 jaar en 11 maanden. Het onderzoek duurt nog tot 07 juni 2019.

 

Waarom hebben we hulp nodig?

De toets is bijna klaar. We moeten alleen nog de scores maken. Pas als veel kinderen de toets nu maken, kan er aan het eind bepaald worden wat de scores betekenen. We kunnen dus geen uitslag geven, want de scores worden nog gemaakt. Omdat we met de scores een eerlijke vergelijking willen maken, zoeken we bepaalde percentages zoals het in Nederland ook verdeeld is. Zijn er bijvoorbeeld 50% jongens en 50% meisjes van een bepaalde leeftijd, dan zoeken we dat ook in ons onderzoek. Het kan daarom voorkomen dat uw kind toch niet mee kan doen, omdat zijn/haar profiel al gevuld is. Een onderzoeker van Pearson zal dit in dat geval doorgeven.

 

We zijn nog met name op zoek naar kinderen die voldoen aan één (of meer) van de volgende kenmerken:
— Een diagnose Autismespectrumstoornis (ASS) of een door een gedragswetenschapper uitgesproken vermoeden van ASS.
— Kinderen van 4 t/m 6 jaar die laagbegaafd zijn (een IQ van lager dan 70, gemeten met een gestandaardiseerde kindertest).
— Kinderen van 4 t/m 6 jaar die hoogbegaafd zijn (een IQ van hoger dan 130, gemeten met een gestandaardiseerde kindertest).
Als uw kind echter niet binnen deze criteria valt, maar wel binnen de leeftijdsgroep kunt u zich ook aanmelden. Op basis van verschillende kenmerken wordt gekeken of er nog ruimte is binnen de onderzoeksgroep.

 

Wat houdt meedoen in?

Er worden opdrachtjes gedaan waarbij er bijvoorbeeld puzzeltjes worden gemaakt en zoekplaatjes. Het duurt ongeveer 2,5 uur (ongeveer een uur bij kinderen tussen 2,5-4 jaar). De opdrachtjes zijn afwisselend en de meeste kinderen vinden het leuk om te doen. Bovendien is de één op één aandacht ook vaak fijn voor kinderen.

 

We hopen dat u en uw kind ons willen helpen. Kinderen ontvangen na het maken van de intelligentietoets een klein cadeautje.

 

Welke gegevens van uw kind gebruiken we?

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van u en uw kind. Ook geven wij de gegevens niet aan andere personen of organisaties. In het toestemmingsformulier wat u krijgt bij deelname leest u welke gegevens wij van uw kind bewaren en hoe wij deze gegevens bewaren. De testresultaten worden anoniem verwerkt.

 

Hoe kunt u uw kind aanmelden?

Mag uw kind meehelpen? Meld u aan en dan zal de onderzoeker een afspraak met u maken (indien u binnen de onderzoeksgroep past) en o.a. het toestemmingsformulier naar u toe sturen. Het e-mailadres van de onderzoeker staat onderaan deze uitnodiging.

 

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag over het onderzoek, neem dan contact met ons op.

 


Met vriendelijke groet,

 

Crista Job
Onderzoeker Pearson
Cristajb@gmail.com

 

Colette van Dieren
Regiocoördinator Pearson
Colette.vandieren@pearson.com

 

Research & Development
Pearson Benelux B.V.

 

Meer informatie

Boekrecensie

"HoogbeGAAFd leven. Van 0 - 100"

Marianne van Gelder.

Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.'