Communicatie met de kerk bij hoogbegaafdheid

En de communicatie naar de kerk, catecheet, bijbelclubleider? Hebben jullie hier materiaal over en praktische tips en achtergrondinformatie?


Op basis van ervaring met catechese aan hoogbegaafden zijn door de Cie. Kerk van ChooChem twee brochures samengesteld. In deze brochures staat een korte uiteenzetting over hoogbegaafdheid en de gevolgen daarvoor in het kerkelijk samenleven en onderwijs. Ook worden er tips gegeven en een methodische handreiking. De brochures zijn slechts een eerste aanzet tot ontwikkeling van kerkelijk onderwijs toegespitst op hoogbegaafde kinderen. U kunt deze brochures gebruiken als ondersteuning van uw gesprek met de kerkelijke medewerkers.

Boekrecensie

Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?

"Te slim voor de brugklas. Wat denk je zelf?"

Janneke van Oorschot.

Verhalen van zeven slimme, heel verschillende brugklassers en hun mentor.

Aan het woord is...

Richelle de Deugd

Richelle de Deugd 

eigenaar Hobega

"Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'