Zaagbekken - Nico Catsburg

 

Er is een uitdrukking, ‘een vreemde eend in de bijt’ die wel heel letterlijk van toepassing was op wat ik zag op een van mijn wandelingen. Het had wat gevroren. De sloot waar ik langs liep lag niet helemaal dicht, en allerlei soorten watervogels zwommen in het open gedeelte. Er waren zwanen, meerkoeten, eenden, twee verdwaalde ganzen en een stel kuifeenden. Ook waren er twee vogels die op eenden leken, maar toch anders waren. Vreemde eenden dus. Thuis gekomen checkte ik mijn natuurgids. Het was een paartje zaagbekken. Volgens de gids is het een overwinteraar en broeden ze langs beboste zeekusten (Oostzee) en langs rivieren (in de Alpen). Deze zaagbekken hadden de Alpen of een beboste kust verlaten en dobberden nu rond in een slootje in dit platte land zonder beboste kust. Ze zwommen wat rond in de groep watervogels, maar het was net of ze er niet helemaal bij hoorden. Het waren, juist doordat ze zo uniek zijn, wel mooie vogels om te zien.


Ben jij een zaagbek? Ik bedoel … dobber jij ook maar wat rond tussen andere schepsels? Hoor je er wel bij, maar niet helemaal? Voel je je soms de vreemde eend in de bijt? Dat kan omdat je dingen anders doet dan je omgeving gewend is. Het kan ook zo zijn omdat jij een set unieke talenten hebt, bijvoorbeeld de kwaliteiten van een kunstenaar. Misschien sta je in een leidinggevende positie, of ben je een bekend persoon en heeft iedereen wel een mening over jou? Mogelijk voel je je gewoon onbegrepen? Er zijn zoveel zaken waardoor jij jezelf de zaagbek onder de andere watervogels kan voelen.


Het is goed om te beseffen dat ook de zaagbek door God geschapen is. God heeft de zaagbek gewild en, staat er in Genesis, Hij zag dat het goed was wat Hij geschapen had. Daar hoorde ook de zaagbek bij. Misschien is de zaagbek wel een aparte verschijning, maar hij, of zij, is ook mooi. Juist omdat deze watervogel zo uniek is valt hij op. De zaagbek heeft ook bepaalde kwaliteiten. Anders dan wat eenden normaal doen eet hij kleine visjes en garnaaltjes. Dat wist ik niet, maar het staat in de natuurgids. Kortom het is een bijzonder beestje.


Misschien zou het kunnen zijn dat jij je inderdaad soms als een zaagbek voelt. Een beetje onbegrepen, als een vreemde eend in de bijt. Je bevindt je dan in goed gezelschap. Er zijn er meer die zich onbegrepen voelden of wisten. Neem bijvoorbeeld Mozes die in de clinch lag met het volk Israël. De profeet Jeremia die het uitjeremieert van frustratie. Of de apostel Paulus, die bijvoorbeeld zijn irritatie soms uitte over de afwijzing van bepaalde groepen in de kerk te Korinte. Deze mannen van God zochten niet naar het zaagbekkendom, maar het kwam toch over hen. Ze hadden een weg af te leggen met God, een weg die hen middenin de groep toch anders deed lijken.


Nog iemand die zo een unieke verschijning was, is Jezus Christus zelf. Hij werd vaak niet begrepen maar ging door totdat ze hem aan het kruis vastspijkerden. Als Jezus op een gegeven moment iemand op de sabbat genezen heeft, krijgt hij de religieuze leiders over zich heen. Hij was, voor hun idee, te ver gegaan. Wat Jezus deed klopte niet. Het was onaangepast en vreemd gedrag. Eigenlijk was het in hun ogen zondig zoals Jezus bezig was. Jezus zei daarop: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ (Joh. 5:17) Jezus pakte gewoon de draad op waar Hij zijn hemelse Vader dat ook zag doen. Doe dat ook. Ga aan de gang met jouw set unieke talenten. Doe met jouw talenten wat je je Hemelse Vader ziet doen. Wat doet het er toe dat je een zaagbek bent? Laat de rest van de eenden maar hun gang gaan. Zij moeten groenvoer eten. Jij hebt lekker een visje op het menu staan. Jij bent iets speciaals, mogelijk in de orde van een Mozes, Jeremia of Paulus. Maar dan op jouw eigen, door God gegeven, zaagbekken manier.

 

Nico Catsburg

Boekrecensie

"HoogbeGAAFd leven. Van 0 - 100"

Marianne van Gelder.

Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.'