Richelle de Deugd    Naam:  Richelle de Deugd
Functie: Eigenaar Hobega
Leeftijd 47 jaar
Waar te bereiken https://www.hobega.nl of 06 2962 7772

 

Wat doet u in het dagelijks leven?

Ik ben eigenaar van Hobega.nl. Ik verzorg plusklassen (opzetten en draaien). Ik geef trainingen op scholen aan leerkrachten. En ik geef lezingen aan ouders. En dat gaat eigenlijk altijd over ‘extra slim zijn’.


Wat heeft u met hoogbegaafdheid?

Ik ben ervaringsdeskundige en lid van Vereniging Mensa Nederland. En vanuit een passie is dit mijn werk geworden.


Wat was uw eerste confrontatie met hoogbegaafdheid?

Een studiedag op de basisschool waar ik leerkracht was ging over dit onderwerp en ik vond het direct erg interessant. Veel herkenning. Daarna heb ik de toelatingstest bij Mensa gedaan en werd ik daar lid.


Wat is volgens u het meest hardnekkige vooroordeel over hoogbegaafdheid?

(1) Dat hb-ers sociaal onhandig zouden zijn.
(2) Dat hoogbegaafden het op school altijd heel gemakkelijk zouden hebben, terwijl de praktijk toch ook vaak anders laat zien door de mismatch tussen wat een hoogbegaafde nodig heeft en wat het onderwijs biedt. In veel van mijn trainingen op scholen komt dit aan de orde, omdat ik dit onderwerp leuk en nuttig vind.


Wat is volgens u een dilemma binnen hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafden kunnen zich heel erg ‘niet begrepen’ en ‘niet gezien’ voelen (zoals ze werkelijk zijn) door mensen in hun dagelijkse omgeving.


Wat is volgens u het interessantste aan hoogbegaafdheid?

Het snelle denken en logische verbanden leggen, waardoor je via vele zijwegen over een onderwerp kunt praten, van de hak op de tak, en toch overzicht houdt.


Wat is volgens u het leukste aan hoogbegaafdheid?

Dat je eigenlijk bijna alles om je heen - in het dagelijkse leven - snel snapt.

 

Wat is volgens u het meest onbekende aan hoogbegaafdheid?

Dat niet alle hoogbegaafden over één kam zijn te scheren en als ze begeleiding kunnen gebruiken, dat dat dus niet altijd dezelfde begeleiding is. Google bijvoorbeeld eens op Betts & Neihart (2010).


Welk symbool/plaatje zou u geven aan hoogbegaafdheid?

 Waarom


Wat zou u op korte termijn willen doen (ongeacht haalbaarheid) voor hoogbegaafden?

Het onderwijs zo aanpassen dat die aparte plusklassen niet meer nodig zijn.
Veel veranderingen die je in het onderwijs zou kunnen doorvoeren en die min of meer noodzakelijk zijn om in de behoefte van hoogbegaafden te voorzien, komen ook niet-hoogbegaafden ten goede. Denk aan bijvoorbeeld meer divergent dan convergent onderwijs en topdown in plaats van bottom up onderwijs. Trainingen hierover geven vind ik hartstikke leuk!

 

Wat is uw droom/wens voor hoogbegaafden?

Dat ze hun hoogbegaafdheid als cadeautje kunnen zien.


Welk boek of welke film over hoogbegaafdheid kunt u ons aanbevelen?

‘De begeleiding van hoogbegaafde kinderen’ door James Webb. Daarom staat die ook bovenaan op de bibliotheekpagina op mijn website alwaar je natuurlijk nog veel meer boekentips vindt.


Heeft u voor ons een case / voorbeeld mbt hoogbegaafdheid die / dat u met ons wilt delen?

Als je iemand (in dit voorbeeld een kind van 10) in een paar uurtjes praten zo enorm kan helpen, dat het werkelijk een positieve ommekeer in het leven van iemand teweeg brengt. Daar haal ik zo ontzettend veel energie uit! Zie hier ‘Verslag van een moeder wier zoon gecoacht werd’: 

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."