Studiedag Vrouw & Begaafd

Deze studiedag staat geheel en al in het teken van begaafdheid en vrouw-zijn. Deze perspectieven op persoonlijke ontwikkeling hebben meermaals mijn vertrouwelijke interesse gehad en nu richt ik hier graag expliciet, expressief én samen de aandacht op.

 

Onderzoeksvragen

Hoe is het om vrouw en begaafd te zijn? Wat betekent dit (voor jou) sociaal gezien, intellectueel bekeken, emotioneel beleefd, maatschappelijk gesitueerd, fysiek ervaren, cultureel beïnvloed, spiritueel en in ontwikkeling..? Wat houdt het voor jou in om je 'een vrouw te voelen', wat betekent het om begaafdheid te erkennen?

 

Welke innerlijke conflicten kunnen we verhelderend begrijpen en waarnemen vanuit deze vragen, vanuit deze samengebrachte perspectieven? Welke kwaliteiten worden meer zichtbaar, zó bekeken? Van welke sociaal-culturele invloeden maak je deel uit, representeer je of betwijfel je juist in levenden lijve? Speelt er schaamte, spelen er schuldgevoelens, wat zijn de subtiele verschillen hiertussen? Misschien is er een sociaal systeem waar je onbewust aan wilt voldoen. Hoe leef je als intens mens in ontwikkeling? Wat is hier heerlijk en vrij aan en wat is eventueel lastig, uitdagend, ontmoedigend? Zijn er bijvoorbeeld labels die je ervan overtuigen alsnog ‘tot de norm’ te behoren?

 

Herken je jezelf in androgynie en hoe komt dit in je gedrag, gedachten en gevoelens tot uitdrukking? Hoe krijgt ‘vrouw en begaafd-zijn’ betekenis in je doen en laten? Hoe leven mannelijke energieën in je zelfbeleving, activiteiten en relaties? Zijn er overtuigingen die belemmerend zijn? Hoe geef je uiting aan bewust vrouw-zijn, is spiritualiteit hierbij een aangename verdieping? Zijn er maatschappelijke of innerlijke remmingen die je ervaart op (meer) volle expressie van zowel je begaafdheid als je vrouw-zijn?

 

In hoeverre is vrouw-zijn een constructie, in hoeverre werkt je conceptualisatie hiervan beperkend of juist bemoedigend? Is vrouw-zijn een persoonlijke, voor jezelf zeer waarachtige gevoelservaring en hoe erkennen we deze integer, met oog voor diversiteit en complexiteit? Mag je emotionele, creatieve of seksuele intensiteit vól geleefd worden? Welke rolpatronen hebben zich met de jaren gevormd, hoe belichamen we deze rollen en welke archetypen vrouw herken je zoal in je (be)leven? Herken je jezelf in het zogeheten impostor syndrom? Wat betekent moederschap voor jou, waarom is 'zorgen voor' een geweldige waarde om te verwezenlijken en hoe ondervind je draaglasten hiervan? Wat vertelt je lichaam over je passie en over je twijfels waar je in woorden geen weet van hebt?

 

Pas jij je gedrag aan uit angst voor onverbondenheid of leef je juist een vastberaden, zelfs principiële onverschrokkenheid t.a.v. normen (of, misschien wel beide..)? Hoe kun je er voor anderen zijn op een zelf-actualiserende wijze? Wat kunnen vrouwen elkaar bieden als secure base én als stimulans tot vrijheid, welke invloed hebben mannen hierbij (zonder hen te reduceren tot eén homogene, 'andere' groep)? Hoe krijgt vrouw-zijn relationeel, dynamisch betekenis? Zijn er dromen of vergezichten die je waar wilt maken en die on(be)stemd raken door angsten? Hoe herken je innerlijke verdeeldheid en welke omgang hiermee is bevrijdend? Hoe leven we (vrouw-zijn en begaafdheid) op een verbonden én vrije wijze?

 

Studie


We bestuderen intieme testimonials van begaafde vrouwen, we delen inspirerende voorbeelden en we reflecteren en voelen welke groeidynamiek we zelf ervaren en aangaan (of juist vermijden) in ons leven en beleven. We hebben oog voor de verhalende betekenis van vrouw-zijn; hoe krijgt vrouw-zijn betekenis in het levensverhaal dat we scheppen en wellicht ook onszelf wijs maken.

 

We hebben aandacht voor mythen, sprookjes en dromen, we onderzoeken hoe vrouw-zijn hierin betekenis kan krijgen, hoe je deze symboliek kunt aanspreken voor diep zelfbegrip en verbinding met generaties die je geboorte ver voorgaan.

 

Tijdens de dag worden we tekstueel vergezeld door woordkrachtige filosofen, die met hun visie het vrouw-zijn sociaal, emotioneel en intellectueel erkennen en het concept tegelijkertijd via hun scherpzinnigheid ondermijnen als ‘afgescheiden, ándere’ zijnsvorm. We schuwen de vraag niet of het perspectief ‘vrouw-zijn’ een polariserende betekenis krijgt binnen je zelfactualisatie, zoals ook voor begaafdheid kan gelden.

 

Telkens keren we weer terug bij belichaamde ervaring in en van het hier-en-nu als wijze gids in het vormgeven en gewaarworden van persoonlijke ontwikkeling.

 

Intenties


We beogen een verfijnde, frisse én bekrachtigende sfeer te scheppen. Eerlijk kunnen zijn over persoonlijke ervaringen en gelijktijdig ook kritisch reflecteren zie ik als belangrijke intenties van deze studiedag. We bestuderen gedeelde maar ook heel persoonlijke conficten in groei en bezigen daarop een ontwikkelperspectief, erkennend richting de vitaliteit van het conflict, wat daarin gezien kan worden en hoe dit conflict gaandeweg nieuwe levenshoudingen in je vooraankondigt.

 

Oftewel, we vieren verbonden en autonomie-bevorderend de mogelijkheid om met een zekere moeiteloosheid door een soms tumultueus leven te gaan en omarmen de perspectieven vrouw-zijn en begaafdheid als positieve stimulans daartoe. Ik deel studiemateriaal, nadien ontvang je verdere lees&kijk-suggesties.

 

Informatie en aanmelden


Datum: 14 december, 09:00 – 17:00

 

*Als de mogelijkheid er t.z.t. is, dan kunnen we na de studiedag gezamenlijk vrij gaan dansen te Utrecht. Zo ‘landt’ de intensieve studiedag fysiek en ingespannen ontspannen. Deze optie is uiteraard geheel vrijwillig en ik zal de mogelijkheid hiertoe zo snel mogelijk bekend maken (daarover ben ik namelijk nog in overleg met de organisatoren van het evenement).

 

Inschrijfkosten: 145 ex. BTW (en exclusief het eventuele dansticket)

 

Lunch, koffie en thee worden tevens verzorgd.

 

*Aan 5 personen bied ik een kortingsprijs van 50 euro ex. BTW aan. Heb je momenteel minder financiële vrijheid? Graag creëer ik de mogelijkheid om alsnog deel te nemen aan deze studiedag voor zelfeducatie.

 

* Choochemleden (individuele aanmeldingen, dus geen groepskorting) krijgen 10 % korting.

 

*de studiedag gaat definitief door bij minimaal acht inschrijvingen. Geïnteresseerden krijgen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de studiedag via mail informatie over de voortgang.

 

*Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

 

Aanmelden kan via: lotte@alotofcomplexity.com.

Locatie: Hart van Vathorst

Angelinapolder 3

3825 LX Amersfoort

 

De locatie is goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer als met de auto, en er zijn voldoende gratis parkeerplekken.

Heb je vragen of wil je andere ervaringen delen? Laat het gerust weten!

 

Warme groeten, Lotte

 

N.B. De intentie is er om volgend jaar een studiedag Man & Begaafd te organiseren. Als vervolgdag heb ik de studiedag 'Begaafd: mannelijk én vrouwelijk' in gedachten.

Meer informatie

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."