Rouwproces bij hoogbegaafde kinderen

Oproep:


Wij, Eugenine Vliegenthart en Simone Lemstra, zijn (respectievelijk 10 en 3 jaar geleden) weduwe geworden met jonge hoogbegaafde kinderen. Gedurende het rouwproces viel ons op dat dit proces anders verliep en verloopt bij onze kinderen dan wat we in de boeken lezen hierover.
Graag willen we nu zelf een boek schrijven om daarmee andere ouders, kinderen en naasten herkenning en erkenning te bieden dat het rouwproces bij hoogbegaafde kinderen anders verloopt. En dat het niet “raar” is wat je tegenkomt in het proces (o.a. de vragen, de diepgang, het gedrag, de emoties van kinderen).
Dit willen we doen door de ervaringen van ouders en kinderen te bundelen en te vertalen in een boek. Daarbij komen de verschillende processen aan bod zoals het ziekteproces, laatste levensfase, de dood, begrafenis/crematie, rouwproces etc. Dit mag met je naam, maar kan ook anoniem.

 

Hierbij willen we jullie vragen of jullie mee willen werken door:

  •  Onze oproep te plaatsen op jullie website en/of social media
  •  Met ons in gesprek te gaan over jouw ervaringen als ouder, kind, familie, naaste of leerkracht 
  •  Ons in contact te brengen met andere weduwes/weduwnaars en hun (hoogbegaafde) kinderen voor gesprekken of “interviews”


Alvast hartelijk dank hiervoor.

 

Voor vragen kun je contact opnemen:


Eugenine Vliegenthart: contact@levensboom.nu

Simone Lemstra: simone@ikbenunyk.nl

Boekrecensie

Meer dan intelligent

"Meer dan intelligent. De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen."

Tessa Kieboom en Kathleen Verdericks.

Tien embodio’s, of te wel hindernissen bij hoogbegaafden.

Aan het woord is...

Dineke van Kooten

Dineke van Kooten

Coach van hoogbegaafden

"Hoogbegaafden zijn, wanneer ze in evenwicht zijn: hoogintelligent, hoogsensitief en hoogspiritueel."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'