Artikelen

Algemeen:

 • 'Is it a Cheetah?', een engels artikel over hoogbegaafdheid. In dit artikel besproken hoe hoogbegaafdheid gezien kan worden en welke problemen men kan tegen komen. Lees verder PDF >>
 
 • 'Hoogbegaafdheid', over hoogbegaafdheid doen veel misverstanden de ronde. Hoogbegaafde kinderen zouden op school een luilekkerleven leiden en hun ouders mogen zichzelf gelukkig prijzen met zo'n succeskind in huis. Hoogbegaafde kinderen zijn niet gemiddeld, en daarom moeten ze op een andere manier begeleid worden dan doorsnee kinderen om zich ten volle te kunnen ontplooien. Lees verder PDF >>

 

Opvoeding en Onderwijs:

 • 'Slimmerik wil meer dan hoog en snel' Staatssecretaris Dekker van Onderwijs sprak maandag over excellente leerlingen: leerlingen die beter of sneller presteren dan het gemiddelde – een groep waar hoogbegaafden vaak bij horen. Maar die groep wordt helemaal niet blij van Dekkers ideeën over hoge cijfers of sneller leren.Dit artikel komt uit het Nederlands Dagblad, Opnie, Onderwijs en is geplaatst op 4 september 2013. Lees meer (PDF) >>
 
 • 'De Betrokkenheid van het Voortgezet Onderwijs met Hoogbegaafdheid' Wat kun je verwachten van een school in het voortgezet onderwijs als het gaat om speciale initiatieven voor hoogbegaafde leerlingen? Van sommige scholen niet veel, van andere meer. Het is handig om de mogelijkheden op een rijtje te hebben. Frank de Mink deelt de scholen in het voortgezet onderwijs in naar zeven stadia van betrokkenheid. Lees verder >>
 
 • 'Hb-kids' (PDF). Ze hebben een IQ van 140, maar halen op school de laagste cijfers. Hoogbegaafden vervelen zich dood in de klas. Klassen overslaan? Dat mogen ze niet. 'Ik wil niet dat scholen mijn kind ziek maken.' In dit artikel worden de verhalen van verschillende HB-kinderen verteld.Lees PDF >>
 
 • 'De ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen' De HB kinderen van het begin anders zijn. Hun identiteit is al vroeg bepaald en direct na de geboorte al merkbaar aan een aantal reacties. In de eerste 12 dagen na de geboorte is er nog een grote plasticiteit van het zenuwgestel, daarna neemt de plasticiteit snel af. In die periode worden de verbindingen tussen de neuronen gevormd en blijkbaar is het zo dat hoe meer prikkels er zijn hoe meer zenuwcellen en verbindingen tussen de zenuwcellen er aangemaakt worden. Lees verder >>
 
 • 'Hoogbegaafd, slimmer spelen!' Wat kan speltherapie betekenen in de problematiek van hoogbegaafde kinderen? In dit artikel zal er worden uitgelegd wat hoogbegaafdheid is, wordt de problematiek beschreven en wordt de mogelijke rol van speltherapie in het omgaan met deze problematiek aan de orde gesteld. Lees verder >>
 
 • 'Help, mijn kind is hoogbegaafd!' Over hoogbegaafdheid doen nogal wat misverstanden de ronde. Zo zouden hoogbegaafde kinderen voorbestemd zijn voor een foutloos schoolparcours en in het leven maar weinig hindernissen tegenkomen. Maar niets is minder waar, zo blijkt. (Ervarings)-deskundigen vertellen wat hoogbegaafd zijn écht betekent. Lees verder >>
 
 • Terugblikken is vooruitzien (Scriptie) De vraagstelling van deze scriptie is in hoeverre en op welke manier basisscholen hun aangepast onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen evalueren en wat de effecten van het evalueren van het curriculum voor (hoog)begaafde leerlingen zijn met betrekking tot de (hoog)begaafde leerling zelf, de klas waar de (hoog)begaafde leerling in zit, de school en de wijk en/of regio waar onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen geboden wordt. Lees verder >>
 
 • Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen (PDF). Dit artikel is een meta-anlyse en een overzicht van internationaal onderzoek.Duidelijk is daarbij geworden dat er niet één onderwijsaanpassing bestaat die dit in zijn totaliteit kan bieden voor iedere leerling. Het is daarom van belang dat er binnen een school (of eventueel samenwerkingsverband van scholen) meerdere aanpassingen geboden worden en dat per leerling gekeken wordt welke aanpassingen op welk moment tot de beste resultaten leiden, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Lees verder >>
 
 • Succescondities voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen (PDF). De gegevens uit de deelonderzoeken 2 en 3 verhelderen dat ‘problemen’ in verband met hoogbegaafdheid in Nederland zich met name vanaf het begin van het primair onderwijs voordoen. Bovendien zijn er duidelijke samenhangen met bepaalde kenmerken van de onderwijssituatie van de betrokken leerlingen: er lijkt sprake van het remmen van de ontwikkeling van deze leerlingen, ofwel ‘gedwongen onderpresteren’. Lees verder >>

 

 • De leerstrategie van hoogbegaafde kinderen. Wordt deze beter ontwikkeld op het Leonardo onderwijs? In ons onderzoek vergelijken we twee vormen van basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen:- parttime extra begeleiding in een plusklas op een reguliere basisschool                                                    - fulltime extra begeleiding op een Leonardoschool                                                                     Bij beide vormen van onderwijs draait het om extra uitdaging, extra vakken en extra begeleiding. Op een Leonardoschool hebben ze alleen meer ruimte om tijd en aandacht te besteden aan het zogeheten 'leren leren', waar de hoogbegaafde leerlingen hulp krijgen bij het ontwikkelen van een leerstrategie. Lees meer over deze afstudeerscriptie>>

 

 • Music sets your brain on fire! Muziektherapie bij hoogbegaafde kinderen. Zou muziektherapie een helpend middel kunnen zijn voor hoogbegaafde kinderen? Die vraag heb ik me vanaf het tweede jaar van mijn opleiding tot muziektherapeut gesteld. In mijn afstudeeronderzoek heb die vraag verder geconcretiseerd tot de vraag of muziektherapie helpend kan zijn om de communicatieproblematiek waar hoogbegaafde kinderen tegenaan lopen kan verbeteren. Lees verder>>

 

 

 

Kerk & Geloof:

 • Te slim voor de kerk?! Hoogbegaafden worstelen vaak met vragen over kerk en geloof – twee weliswaar onderscheiden zaken, die elkaar toch wederzijds beïnvloeden. Na aanleiding van vragen vanuit de ledengroep is Choochem aan de slag gegaan met deze dynamische combinatie. Aan de hand van een enquête is er gekeken hoe de beleving van geloof en de kerk onder hoogbegaafden is. Lees verder >>

 

 • Geloofsontwikkeling hoogbegaafde adolescenten. Al op jonge leeftijd kunnen hoogbegaafde kinderen diepzinnige vragen stellen. Zo ook de driejarige Ben, wiens moeder hem probeerde uit te leggen waarom Jezus moest sterven. Zijn moeder was stomverbaasd toen hij concludeerde: ‘Maar eigenlijk had de duivel toch aan het kruis moeten  hangen?’ Ook Nynke stelde lastige vragen aan de juf toen ze nog maar in groep 1 zat: ‘Jezus is de Zoon van God en wij zijn kinderen van God.’ De juf beaamde dat. ‘Hoe kan het dan dat Jezus wel opstaat uit de dood en wij niet?’ Tja, daar had de juf niet één, twee, drie antwoord op. Lees verder >>
 

Persoonlijke ontwikkeling

 • 'Hoogbegaafdheid, een gave of een vergiftigd geschenk?'Maar al te vaak draait een discussie over hoogbegaafdheid uit op het vastprikken van het intelligentiequotiënt. Alsof hiermee alles is gezegd. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Hoogbegaafdheid bestaat uit twee luiken: het cognitieve gegeven en het zijnsgegeven. (PDF) >>
 
 • 'Gestopt met willen' Verrassend veel hoogbegaafden lopen ergens in de carrière vast in hun baan. Saai werk en het onbegrip van collega's en superieuren voor de snelle en soms eigenwijze manier van doen zijn redenen voor de gebroken motivatie. Maar de oplossing ligt in henzelf: 'Hoogbegaafden moeten collega's niet verwijten dat ze niet in hetzelfde tempo denken'. Wanneer ze dat inzien, valt al veel inwendige boosheid weg. Lees PDF >>
 
 • Aandacht voor hoogbegaafde volwassenen is er slechts mondjesmaat. Over wat hoogbegaafdheid op latere leeftijd met mensen doet, over wat hoogbegaafdheid betekent voor hun leven, hun loopbaan, hun relaties en hun welbevinden, is opvallend weinig bekend. Het lijkt wel alsof hoogbegaafdheid wordt gezien als een jeugdprobleem, waar je in de loop der jaren als het ware ‘overheen groeit’. Lees meer >>
 
 • Als psychotherapeut en lifecoach, die regelmatig hoogbegaafde (jong)volwassenen begeleidt, reageert Maud Kooijman op de vragen die Ernst Radema oproept in zijn artikel inzake succesvolle dan wel problematische hoogbegaafde volwassenen (MB december 2004). Welke kenmerken van een hoogbegaafde persoon bepalen of hij in de categorie ‘succesvol’, ‘onopvallend levend’ of ‘problematisch’ terecht komt? En, hoe kan een hoogbegaafde, eventueel, uit de categorie ‘problematisch’ weer omhoog klauteren? Bestaat daar onderzoek over of zijn er programma’s voor begeleiding? Lees verder (pdf) >>
 
 • Niet iedereen is gemiddeld! Hoogbegaafdheid bij kinderen, daar wordt nogal eens over geschreven. Gelukkig wordt steeds meer erkend dat een aantal van deze kinderen aparte aandacht en soms een aparte school nodig heeft. Hoogbegaafde volwassenen of senioren? Je leest er eigenlijk bijna nooit iets over, terwijl er vele duizenden moeten zijn. Het is van groot belang om van jezelf te weten of je hoogbegaafd bent, omdat je door kennis over je eigen kenmerken en valkuilen gelukkiger en minder eenzaam kunt worden. Lees dit artikel van IHBV verder in PDF >>
 
 • Verwaarloosd talent.. Hoogbegaafde volwassenen, daar valt meer uit te halen. Aandacht voor hoogbegaafde volwassenen is er slechts mondjesmaat. Over wat hoogbegaafdheid op latere leeftijd met mensen doet, over wat hoogbegaafdheid betekent voor hun leven, hun loopbaan, hun relaties en hun welbevinden, is opvallend weinig bekend. Het lijkt wel alsof hoogbegaafdheid wordt gezien als een jeugdprobleem, waar je in de loop der jaren als het ware ‘overheen groeit’. Dit was het onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst 'Verwaarloosd talent.. Hoogbegaafde volwassenen daar valt meer uit te halen! Met een interactieve boekpresentatie en een gesprek met de vier ministeries. Uitgebracht doorihbv.nl Lees meer in pdf >>
 
 • Het lijf moet buigen voor de geest. Lezing gehouden door Janneke Baas. Zij is van origine logopediste en heeft veel met lichamelijke gehandicapten gewerkt. Door haar gezinssituatie kwam zij in contact met Pharos, vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen, en merkte op dat er een relatie bestaat tussen hoogbegaafdheid en dyslexie en tussen hoogbegaafdheid en de motoriek. Lees meer >>
 
 • Hoogbegaafden. Je zou zeggen: die pik je er zo uit. Ze leren met gemak, halen lekker hoge cijfers en ze zijn de perfecte leerling. Toch is de werkelijkheid vaak anders en wordt hoogbegaafdheid vaak pas laat ontdekt. Lees meer in dit artikel in Eva>>

 

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."