Beleid voor hoogbegaafdheid in voortgezet onderwijs

Hoe ontwikkel je beleid voor  hoogbegaafden in voortgezet onderwijs?


Op basis van ontwikkelingen en ervaringen in het voortgezet onderwijs zijn er meerdere keuzemogelijkheden om tot beleid te komen.

In vogelvlucht wordt in de brochure van het Landelijk Informatiepunt (hoog)begaafdheid in het Voortgezet Onderwijs een overzicht geboden van de diverse onderwijsprogramma’s . Een aantal praktische tips om te komen tot daadwerkelijk beleid, overgenomen uit deze bundel:

 

 • Begin met een kleine groep enthousiastelingen
 • Zorg voor betrokkenheid van de directie
 • Zorg voor facilitering en een apart budget voor het hoogbegaafden-project
 • Stel een coördinator aan
 • Oriënteer en verdiep je als coördinator en als werkgroep in hoogbegaafdheid
 • Bezoek zo mogelijk scholen die al ervaring hebben opgedaan
 • Maak een eerste keus voor het onderwijsmodel
 • Bepreek op welke wijze leerlingen worden geselecteerd en toegelaten tot het ‘extra’ programma
 • Informeer het docententeam door een studiebijeenkomst te organiseren
 • Spreek af welke teamleden betrokken worden bij het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen (een kernteam)
 • Zorg voor een basisdeskundigheid bij de docenten van het kernteam
 • Bepaal voor welke vakken of thema’s verrijkingsmateriaal wordt ontwikkeld en/of aangeschaft
 • Maak afspraken over de leerlingbegeleiding in een voorlopig zorgplan
 • Maak een projectplan voor een schooljaar
 • Evalueer en koppel terug naar elkaar, overige collega’s en directie
 • Stel een concept beleidsplan op aan de hand van het 1e projectjaar
 • Maak opnieuw een plan voor een schooljaar, waarin aandachtspunten van het 1e jaar zijn verwerkt en zo mogelijk het aantal vakken of keuze-onderwerpen wordt uitgebreid.”

Meer informatie

Boekrecensie

"Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie"

Adriaan Sprey

Een praktisch boek vol handreikingen. Aanrader voor (aankomende) hulpverleners in de GGZ, psychotherapeuten en psychologen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."