Materialen over hoogbegaafdheid voor de basisschool

Welke materialen en methoden zijn er voorhanden voor hoogbegaafden in de basisschool?


Voor een uitgebreide beschrijving inclusief de methodes kunt u kijken in de boeken van Sylvia Drent en Eleonoor van Gerven. Zie hiervoor onze literatuurlijst en de site van Eleonoor van Gerven www.slimeducatief.nl.

 

Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) is ook door hen ontwikkeld. Het is een compleet (digitaal) systeem voor de indentificatie én het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs.
Zie voor meer info: https://www.dhh-po.nl/

U kunt ook contact zoeken met het Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid Primair Onderwijs. Zij hebben overzicht over alle leermethodes, een databank van scholen die op (hoog)begaafden-beleid focussen en een helpdesk per telefoon of mail.

 


Landelijk Informatiepunt (hoog)begaafdheid PO, SLO,
Postbus 2041,
7500 CA Enschede,
tel. 053-4 840 840, fax 053-4 307 693
e-mail: talentstimuleren@slo.nl

internet: http://talentstimuleren.nl

Meer informatie

Boekrecensie

"HoogbeGAAFd leven. Van 0 - 100"

Marianne van Gelder.

Door middel van inzicht in wat hoogbegaafdheid is en door een pleidooi te voeren voor de aandacht voor leerlingkwaliteiten in het onderwijs in plaats van knellende doelen en vastliggende plannen, is dit boek een gids, zodat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen.

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.'