Regionale themaconferentie 'Dubbel Bijzonder'

Wil je in één namiddag en avond op de hoogte zijn van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs?


Meld je dan aan voor één van de vier regionale themaconferenties 'Dubbel Bijzonder' die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) in maart 2018 organiseert van 16.00 -21.00 uur.


Op 13, 15, 21 en 22 maart zijn er vier regionale conferenties in Goes, Alkmaar, Bakkeveen en Amersfoort, met als thema 'Dubbel bijzonder' (begaafde leerlingen met kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen). Op deze conferenties is tevens aandacht voor stimulerend signaleren en brede talentontwikkeling door middel van verrijkend (peergroep) onderwijs en voor de begeleiding van begaafde kinderen die (tijdelijk) dreigen uit te vallen of thuiszitten. Er is volop gelegenheid tot uitwisseling en netwerken met andere collega's in de regio.


De regionale conferentie is bedoeld voor coördinatoren/specialisten/ coaches op het gebied van begaafdheid, leraren, schoolleiders, bestuurders, onderwijsondersteuners, jeugdhulpverleners, leerplichtambtenaren en andere betrokkenen rondom de begeleiding van begaafde kinderen.


Kosten: €50,- inclusief materiaal, koffie/thee en netwerkborrel


Ben je expert en/of trainer op het gebied van 'dubbel bijzonder'?
Neem dan ook deel aan de train-de-trainer die voorafgaand aan de conferentie van 13:00 - 16:00 uur plaatsvindt. Laat je inspireren en ontvang diverse hulpmiddelen waarmee je het belang van passende ondersteuning voor dubbel bijzondere leerlingen verder kunt uitdragen.


Kosten: €75,- voor het totale programma, inclusief de train-de-trainer met bijbehorende trainingsmaterialen.


Ben jij er bij? Mis het niet en meld je snel aan via de website!

 

» Meer informatie over het programma en aanmelden

 Dubbel bijzonder


 

 

De missie van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) is om de potentie van (hoog)begaafde en (zeer) getalenteerde leerlingen in het basis, voortgezet en hoger onderwijs optimaal tot recht te laten komen.

 

Het verzamelen, ontwikkelen verspreiden en vergroten van kennis en ervaring bij de diverse betrokkenen voeren wij uit in interactie en samenwerking met vele relevante partijen in het veld.

 

www.talentstimuleren.nl

 

Meer informatie

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."