Zijn hoogbegaafden meer empathisch dan niet-hoogbegaafden?

 

Is er een verband tussen hoogbegaafdheid en empathie?

 

Aan de hand van literatuuronderzoek naar zowel empathie als hoogbegaafdheid werd verwacht dat hoogbegaafden een groter empathisch vermogen hebben dan niet-hoogbegaafden.

 

Deze hypothese kwam voort uit de bevinding dat 87% van de hoogbegaafden tevens hoogsensitief is en er een bewezen positief verband bestaat tussen hoogsensitiviteit en empathie.

 

In november 2017 hebben Sanne Kleiborn en Nellie Duisterwinkel van het Christelijk Lyceum Delft, een oproep geplaatst in de nieuwsbrief van het IHBV waarin zij (vermoedelijk) hoogbegaafden vroegen om een vragenlijst in te vullen. Dezelfde vragenlijst is ook afgenomen onder een grote groep niet-hoogbegaafden. Sanne en Nellie onderzochten of er een verband is tussen hoogbegaafdheid en empathie.

 

Op de website van het IHBV staat een artikel over het verkennende ondezoek naar het verband tussen hoogbegaafdheid en empathie: 'Verkennend onderzoek: Zijn hoogbegaafden meer empathisch dan niet-hoogbegaafden?'

 

Boekrecensie

Meer dan intelligent

"Meer dan intelligent. De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen."

Tessa Kieboom en Kathleen Verdericks.

Tien embodio’s, of te wel hindernissen bij hoogbegaafden.

Aan het woord is...

Dineke van Kooten

Dineke van Kooten

Coach van hoogbegaafden

"Hoogbegaafden zijn, wanneer ze in evenwicht zijn: hoogintelligent, hoogsensitief en hoogspiritueel."

Casus

Zoon van Martin

‘Toen ik voor het eerst bij jou kwam was het alsof ik van binnen een BMW motor had maar omdat ik niet op wilde vallen, verstopte ik mezelf in een Lada carrosserie.'