Peuterplusklas

Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Heeft u een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong of vermoedt u dat u een peuter heeft met een ontwikkelingsvoorsprong? Merkt u dat uw kind niet voldoende heeft aan het aanbod op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal?


Fijn Talent start vanaf zaterdag 3 februari 2018 met een peuterplusklas in Leiden. In de peuterplusklas krijgen de peuters de verrijking aangeboden die zij nodig hebben en komen zij in contact met ontwikkelingsgelijke.

 

Fijn Talent
Heidi van der Hoorn
Specialist hoogbegaafdheid
O648750694

 

Choochemleden ontvangen 10% korting als hun kind deelneemt aan deze peuterplusklas.


 

 

Hoewel je niet op een wetenschappelijke basis van hoogbegaafdheid bij jonge kinderen kunt spreken, moet iedereen erkennen dat hoogbegaafdheid zich niet ineens tijdens de schoolleeftijd ontwikkelt. Het bestaat reeds in de vroege jaren.

 

Peuters leren snel, graag en veel. Als peuters geremd worden in hun ontdekkingsdrang en te weinig erkend worden in wat zij kunnen, zullen zij zich schuldig gaan voelen en zich op deze jonge leeftijd al aan gaan passen. Wanneer het kind eenmaal start op de basisschool kan dit voor grote uitdagingen zorgen.

 

Een slimme kleuter kan zich zelfs al binnen 6 weken aanpassen aan de situatie op school. Een kind kan het gevoel krijgen dat er geen plaats is voor zijn inbreng, en past zich aan bij wat de andere kinderen doen. Dit leidt vaak tot frustratie bij het kind, soms ook alleen thuis. Jij ziet op school een kind dat keurig mee doet met de rest, ouders zien hun kind thuis veranderen.

 

Door gebrek aan uitdaging en aansluiting met ontwikkelingsgelijke kan een kind zich op jonge leeftijd ongelukkig voelen en gaan onderpresteren.

 

Het is daarom belangrijk om deze kinderen vanaf jonge leeftijd een goede basis mee te geven. Door hen in contact te brengen met ontwikkelingsgelijke en de verrijking aan te bieden die zij nodig hebben.

 

Uit ervaring weet ik hoe belangrijk dit is als moeder van drie slimme zonen en als leerkracht in het basisonderwijs. Door onze eigen kinderen kwam ik aanraking met hoogbegaafdheid. We genoten van de mooie kanten die hoogbegaafdheid met zich mee brengt, de tomeloze interesse, de snelle ontwikkeling, de grote woordenschat en het al vroeg begrijpen van grapjes.

 

Ondanks deze positieve ervaringen, zorgde de keerzijde van hoogbegaafdheid, dat wij ons zorgen maakten. Onder andere over de contacten met andere kinderen, het anders en niet begrepen voelen, faalangst, perfectionisme en onderpresteren.

 

De problemen worden vaak pas echt goed zichtbaar als kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong naar de peuterspeelzaal of basisschool gaan. Het aanbod komt vaak niet tegemoet aan de leerbehoefte van de kinderen en is vaak veel te makkelijk, waardoor zij niet uitgedaagd worden. Ook is het vaak lastig om aansluiting te vinden doordat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong de wereld om hen heen op een andere manier waarnemen dan hun leeftijdsgenoten. Het gevolg is dat kinderen niet lekker in hun vel zitten en het plezier in leren verliezen.

 

Als ouder willen we allemaal dat ons kind lekker in zijn vel zit en goed tot zijn recht komt. Toen wij tegen de uitdagingen (problemen) aanliepen die bij (hoog)begaafdheid kunnen opspelen, ben ik mij verder gaan verdiepen in de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen.

 

Ik ben me gaan specialiseren door onder andere een opleiding en vorig jaar mijn praktijk Fijn Talent gestart. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen, ouders en leerkrachten te helpen met de uitdagingen die op kunnen spelen bij hoogbegaafdheid.

 

Om ervoor te zorgen dat jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong een goede basis krijgen en een positieve eerste ervaring met school, start Fijn Talent met een peuterplusklas in Leiden. Vanaf zaterdag 3 februari 2018 zullen er wekelijkse bijeenkomsten voor Peuters plaats vinden. In de peuterplusklas krijgen de peuters verschillende activiteiten en lesstof aangeboden die aansluit bij hun leerbehoefte en niveau. Zo ervaren deze kinderen dat school ook fijn kan zijn. Wanneer de peuters vervolgens starten op de basisschool is er ook een mogelijkheid om mij in te zetten voor een goede overdracht met de leerkracht. Zodat de leerkracht goed voorbereid is en vooraf weet wat het kind nodig heeft. Heeft u een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong of vermoedt u dat u een peuter heeft met een ontwikkelingsvoorsprong. Merkt u dat uw kind niet voldoende heeft aan het aanbod op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Dan kan de peuterplusklas voor uw kind waardevol zijn. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Heidi van der Hoorn info@fijntalent.nl.

 

Leden van Choochem krijgen 10% korting op deze peuterplusklas.

Meer informatie

Boekrecensie

'Hoogsensitieve ouders'

"Hoogsensitieve ouders"

Elaine N. Aron

Een uitermate geschikt boek voor de hoogsensitieve ouder. Met veel herkenbaarheid en handreikingen hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en opvoeden!

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

"God kan wat met mensen die zeer complex zijn, een groot rechtvaardigheidsgevoel bezitten, niet helemaal volgens de regels van het spel leven, de nodige vragen en opmerkingen hebben en soms gewoon tegenstribbelen, … maar uiteindelijk toch naar Hem luisteren."