Testen van jonge kinderen

Waarom kun je een kind, jonger dan 6 jaar, niet op intelligentie testen?

 

Omdat een kind op die leeftijd nog volop in ontwikkeling is. Zijn intelligentie valt nog niet te meten, omdat er nog allerlei sprongsgewijze ontwikkelingen plaatsvinden, die eigen zijn aan de ontwikkeling van een kleuter. Je kunt wel spreken van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Dat hoeft niet in te houden dat deze kleuters ook een hogere intelligentie zullen hebben. Het kan zijn dat hun ontwikkeling sneller is verlopen dan die van andere kleuters. Er zijn omgekeerd ook trage kleuters die later toch over een hoge intelligentie blijken te beschikken. Binnen het kleuteronderwijs is het wel logisch om in te spelen op het verschil in ontwikkeling.

 

Beschikbare testen voor kinderen vanaf 4 jaar:

    • Voor kleuters: WPSSI-III
    • Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar: WISC-V of Rakit 2

 

Voor geschikte testen voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zie https://www.dotado.info/website/nl_iq-test-kinderen.htm

 

Meer informatie

Boekrecensie

De lessen van Day a Week School

"De lessen van Day a Week School"

Verouden, J., Muijnck, de A., Heinink, S. .

Dit boek is geschreven naar aanleiding van 10 jaar onderwijs voor getalenteerde leerlingen. Eën dag per week krijgen deze leerlingen onderwijs op een aparte locatie. 

Aan het woord is...

Suzanne Buis

Suzanne Buis

Schrijver, droomdenker, gedachtenschenker

"Hoogbegaafdheid is een andere manier van zíjn. Dus niet alleen een hoge intelligentie; ook veel fysieke, neurofysiologische en emotionele beleving is heel anders."

Columns

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

Hoogbegaafdheid in de Bijbel

‘Je kunt omschrijvingen in de bijbel tegen komen die raken aan wat hoogbegaafdheid is, of die in ieder geval kenmerkend zijn voor hoogbegaafdheid.' Deel 2 over Daniël en zijn vrienden